Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Programmeerimine (3. osa)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (3. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 11IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

11IT

Maht:

35 tundi

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.

Õpitulemused:
  • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
  • Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
  • Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
  • Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
  • Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
  • Koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Animatsioonid ja mängud (PyGame)
Kasutajaliides (Tkinter)
Veeb (Flask)
Enda valitud moodulid

Hindamine:

14 arvestusliku iseseisvat tööd, mis annavad kokku 100 punkti.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% - “3”
75-89% - “4”
90-100% - “5”

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:

Tarkvaraarenduse veebiõpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/ ja https://courses.cs.ut.ee/t/it/Pygame/

Video sellest, kuidas me seenel käisime