Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ajugümnastika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Ajugümnastika
Nimetus: Ajugümnastika
Õpetaja: Karin Tepaskent
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 11IT, 11KU, 12IT, 12KU, 12ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 

Eesmärgid:
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

 • lahendab mõtte- ja loogikaharjutusi
 • mõistab mõistatuste taga olevat teadust
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Keha vormis hoidmiseks peame end treenima, sama kehtib ka aju kohta. Aju treenimine on nagu sport – saad paremaks ainult selles osas, mida Sa ise teadlikult harjutad (Jaan Aru). Kursusel saab kogeda lõbusat ja interaktiivset viisi oma aju treenimiseks. Lahendame mõtte- ja loogikaharjutusi, mis võimaldavad treenida lühi- ja pikaajalist mälu, loogikat ja arutlusvõimet ning visuaal-ruumilise ja loova mõtlemise oskust. Harjutusi tehes õpid mõistma ka mõistatuste taga olevat teadust ning seda, kuidas ja miks mõistatuste lahendamine aju tööd tõhustab.

Hindamine:

Hindamine: mitteeristatav (arvestatud – A või mittearvestatud – MA)
Kursust hinne kujuneb kohalkäimise ning osavõtlikkuse alusel. Kursuse lõpus tuleb esitada õpimapp, mis sisaldab tunnitööd ning lõpuni lahendatud ülesandeid
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus hinnatakse arvestatuks (A), kui
* õpilane pole puudunud rohkem kui kolm tundi
* on aktiivselt osa võtnud tunnist
* on esitanus kursuse lõpus õpimapi
Kui õpilane on puudunud rohkem (kuni 9 tundi), siis iga puudutud tunni kohta peab ta esitama kursuse lõpuks puudutud tundide mahus tunnitööd, et saada kursus arvestatud (A).

Kui õpilane puudub 10 ja enam tundi, on kursus mittearvestatud (MA).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

pole võimalik

Õppematerjalid:

Õpetaja jagatud materjalid

 • Ajakirjade Kirjastus. (2006). Loogikaraamat. Ristik.
 • Allen D. Brangdon, David Gamon Ph.D. (2006). Ajugümnastika. Arendavad numbri- & kujundimängud. Tammeraamat.
 • Dr Gareth Moore, DR Helena M. Gellersen. (2022). Mälumeister. Vesta.
 • Dr Gareth Moore, DR Helena M. Gellersen. (2023). 80 loogikaharjutust. Paranda oma mõttetööd. Tänapäev.
 • Dr Gareth Moore. (2016). Suur loogikamõistatuste piibel ajude gümnastikaks. Tänapäev.
 • Dr Gareth Moore. (2020). Treeni oma mälu. Tänapäev.
 • Dr Gareth Moore. (2021). Visuaalne mõtlemine. Optilised mõistatused aju jõu kasvatamiseks. Tänapäev.
 • Dr Gareth Moore. (2022). Ajuvõimlemine. Et aju oleks terve ja tegus. Tänapäev.
 • G. Oster. (2016). Vallatu matemaatika. Varrak.
 • Gareth Moore. (2022). Nutikatele: mõttemängud täiskasvanutele. Vesta.
 • H. J. Eysenck. (2004). Kontrolli oma IQ. Odamees.
 • J. Cameron. (2007). IQ mõistatused. Ersen.
 • Koolibri. (2001). Täiusta oma IQ-d.
 • P. Carten, K. Russell. (2001). IQ treening. Tallinn: Valgus.
 • P. Kees. (1978). 110 mõtlemisülesannet. Kirjastus „Eesti Raamat“.
 • T. Tuule jt. (2021). Mõttemeister loogika ja sudokud. Nuti Grupp OÜ.
 • Võistlused  https://www.kuma.ee

Ajakirjad:

 • Raudne loogika.
 • Jaapani mõistatused.
 • Sudokud.

Video sellest, kuidas me seenel käisime