Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Majandus- ja ettevõtlusõpe (V)
Nimetus: Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel võivad osaleda kõik 11.-12. klasside õpilased, välja arvatud 11. tehnoloogiasuund.

Maht:

16 auditoorset tundi + projekt arvestuste nädalal (4 tundi)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilasi erinevate täiskasvanuelu juurde kuuluvate rahaga seotud teemadega. Plaanis on käsitleda majandus- ja ettevõtlusteemade alla kuuluvat. Pakkuda õpilastele palju praktilisi ülesandeid alates investeerimisvõimalustest ning ettevõtte alustamisest ja lõpetades töölepingute ja maksudega.

 

Õpitulemused:

Õpilane:

Teab erinevaid investeerimise varaklasse ning oskab neid analüüsida ning endale sobiva välja valida:

 mõistab ressursside ja ringmajandusega seonduvat;

saab aru, mida tähendab liht- ja liitintress;

mõistab, millest koosneb töötasu ning miks tuleb maksta makse ja mida selle eest saab

saab aru projektijuhtimisega seotud protsessidest, on läbi teinud projekti koostamise ning ellu viimise (abiks JA Europe projektide juhtimise moodulid)

on kursis ringmajandusega GirlsGoCircular programmi toel (moodulid - mood ja ringmajandus; elektroonikaseadmete ringmajandus; metallid ja ringmajandus, plasti ümbermõtestamine jne)

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Plaanis on koostada investeerimisportfelli näidis, rääkida ja teha praktilisi maksude ja raamatupidamisega seotud ülesandeid, tarneahelatest, e-kaubandusest, lahendada probleemülesandeid firma töös hoidmiseks, rääkida majandusest. Projektõppe raames WISE ettevõtluskool, GirlsGoCircular, JA Europe projektide juhtimise moodulid.

Plaanis on veel kutsuda tundidesse erinevaid spetsialiste - raamatupidaja, projektijuht, EMTA esindaja, pensioniteemade tutvustaja (II ja III sammas kui investeerimisinstrument

Igasse tundi on planeeritud vähemalt üks praktiline ülesanne. 

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (A/MA). Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peab olema läbitud vähemalt kolm ringmajandusmoodulit. Aktiivselt osaletud projektijuhtimise protsessis ning projekti läbiviimisel. Tehtud raamatupidamisülesanne. Osaletud häkatonil. Kursuse lõpus peab olema täidetud tagasisideküsitlus. Õpilane, kes on kursuselt puudunud rohkem kui kaks korda, ei läbi seda positiivse hindega.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub kokkuleppel vastutava õpetajaga. Rohkem kui kahe puudumise korral on võimalik õpetajaga kokkuleppel vastavat tegevust järele teha ning kursus ikkagi positiivse hindega lõpetada

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni” SA Teadlik Valik 2012

"Rikkaks saamise õpik" J. Roosaare

“Rahaedu põhimõtted” K. Liivamägi, T. Talpsepp, T. Vaarmets

Finantsaabits 2016

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

https://eit-girlsgocircular.eu/#close - ringmajanduse moodulid

https://wise.com/community/kool - WISE ettevõtluskool

https://elearn.jaeurope.org/pm/et/projekti-juhtimine/ - JA Europe projektide juhtimise moodulid

erinevate pankade ning riiklike asutuste veebilehed (nt statistikaameti veebileht; ülikoolide veebilehed jne)

Video sellest, kuidas me seenel käisime