Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Programmeerimine (2. osa)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (2. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 11IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

11IT

Maht:

Kokku 35 akad tundi.

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane omandab tarkvaraarenduse alused, töövõtted ja -vahendid ning rakendab neid tarkvaraarenduses.

Õpitulemused:

Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
Loob koostöös teistega tarkvararakenduse toimiva prototüübi, mis lahendab etteantud ülesande.
Loob tarkvararakenduse prototüübi jaoks vajalikud lisad (nt sobiva struktuuriga andmebaas, liidestumine seadmetega vms).
Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
Haldab koostöös teistega programmeerija tööülesandeid ja lähtekoodi versioonihalduse keskkonnas.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kahemõõtmelised andmestruktuurid
Kahekordne tsükkel
Andmevahetus failidega
Andmestruktuurid ennik ja sõnastik
Rekursioon
Lihtne statistiline andmetöötlus
Tarkvararakenduse prototüübi loomine järk-järgult

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb viiest osast:

1. Arvestuslikud ülesanded (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
2. Tunnitestid (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
3. Tunnitööd (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
4. Paaris-või individuaaltööna valmiv tarkvaraarenduse projekt (20% lõpphindest).
5. Kontrolltöö (50% lõpphindest), milles tuleb paberosas ja arvutiosas saada vähemalt pooled punktid.


NB! Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% - “3”
75-89% - “4”
90-100% - “5”

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/

Video sellest, kuidas me seenel käisime