Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline kunst

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Praktiline kunst
Nimetus: Praktiline kunst
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Julgustada õpilasi ennast väljendama. Arendada manuaalseid oskusi ja peenmotoorikat. Õpetada õpilasi kasutama oma loovust, ideid, fantaasiat. Õppida tundma olulisemaid kunstireeglid (perspektiiv, proportsioon, hele-tumedus, koloriit jne). Luua ise maale, joonistusi ja kompositsioone. Tunda rõõmu loomisest ja saada enesekindlust.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja teab käsitletud teemade põhipunkte. Oskab ennast visuaalselt väljendada. Tunneb põhivärve ning oskab värve omavahel segada. Tunneb perspektiivi ja proportsiooni reegleid. Oskab luua nauditava, tervikliku teose. Teab ja tunneb erinevaid kunstitehnikaid nt frotaaž, kollaaž, graafika jt. Õpilane hindab kunstiloomingut. Õpilane julgeb esitada küsimusi, oskab kaasa rääkida kunstiajaloo teemadel. Oskab ja tahab luua kunsti töid. Arendab oma käelist tegevust ja sellega seoses suurendab aju mahtu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tunnis õpitakse ennast väljendama ja arendatakse ennast käeliselt ja loovalt. Kursuse jooksul maalitakse, joonistatakse, tehakse kompositsiooni ülesandeid. Valmivad värviring, autoportree (maal, joonistus), ühevärviline natüürmort, natüürmort puuviljadega (maal, joonistus), kompositsioon, kollaaž,  frotaaž, perspektiiv linnas(ruumis), inimese proportsioonid, inimese figuur (joonistus) jpm. Eraldi tunnivälist iseseisvat tööd ei ole. Õpilane töötab tunnis individuaalselt ning vajadusel teistest maha jäädes saab kasutada hommikuti kunstiklassi tööde lõpetamiseks. Hinnatakse kõiki jooksavid ülesandeid.

Hindamine:

Hinnatakse usinapõhist lähenemist, fantaasiarikkust, loomingulisust, tegutsemistahet, käelist osavust, korrektsust. Kui õpilane ei tööta ja laiskleb siis väljendub see tema hindes negatiivselt. Õpilast hinnatakse vastavalt tema võimetele. Kui õpilane on järginud kõiki ülesande reegleid ja töötab usinalt saab õpilane hindeks "5", kui õpilase töös on mitmeid vigu ja tema usinus ei ole märgatav siis saab õpilane hindeks "4". Juhul kui õpilane on teinud küll töö aga see ei vasta teemale ja töötamisel esineb rohkelt viilimist saab õpilane hindeks "3". Puuduv töö kajastub "1"

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb keskmisest hindest. Antud kursuse hinne läheb lõputunnistusele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga. Kolmapäeva hommikuti enne tundi, konsultatsiooni ajal või esmaspäeval peale tundi iseseisvalt.

Õppematerjalid:

Tunnis õpetajalt

Video sellest, kuidas me seenel käisime