Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass:

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:
Aine: Rahvatants
Nimetus:
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass:
Staatus: Ringitund
Osalejate kriteeriumid:

-

Maht:

35 (neiduderühmal) või 70 (segarühmal)  120-minutilist tundi, lisaks esinemised, piirkondlike tantsupidude eelproovid ja tantsupeod, vajadusel treeninglaagrid

Eesmärgid:

Arendada koordinatsiooni, tantsulist liikumist, valmistuda esinemisteks, osaleda Kagu-Eesti tantsupeol ja Tartumaa tantsupeol.

Õpitulemused:

Kursuse jooksul õpitakse eesti rahvatantsu põhisamme, folkloorseid ja lavatantse, Kagu-Eesti ja Tartumaa tantsupidude repertuaari, arendatakse koordinatsiooni, rütmilist liikumist, esinetakse kooli jm üritustel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võtted: valsi-, süld-, sulg-, vallasvõte. Sammud: polka-, valsi-, labajalavalsi-, kargus-, galopi-, juurdevõtu-, reinlendri-, jooksupolkasamm. Tantsud.

Hindamine:

Kohustuslik on osalemine tundides, tantsulaagrites,  ülevaatustel, esinemistel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde saamise eelduseks on järjepidev osalemine tundides, tantsulaagrites,  esinemistel, tantsupidudel (vähemalt 80% tundidest jms). 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Ei ole võimalik.

Õppematerjalid:

Video sellest, kuidas me seenel käisime