Ainepasside loogika 2018/2019. õa

Ainepass on iga õpetaja kursuse kirjeldus, millest leiab info nii eesmärkide, õpiväljundite, sisu kui hindamise kohta. Õpilastele, lastevanematele ja klassijuhatajatele on ainepassid nähtavad Tera kaustas (ainult enda klassi ainepassid) ning kõigile on need nähtavad ka kooli kodulehel (Dokumentide all).

Õppeaasta 2018./2019. tähtajad:
I periood: tähtaeg 7.09;
II periood: tähtaeg 30.11;
III periood ja praktikanädal: tähtaeg 8.03, vorm asub siin.

Kuidas esitada ainepassi (3 võimalust): 
1. Täida ära vorm ning ainepass jõuab õpetaja meilile  ning õigesse kausta.

2. Kui eelmise õppeaasta või eelmise perioodi ainepass sobib ja/või vajab vaid täiendamist, siis tee oma täiendused siia. Kui oled täiendused sisse viinud ning ainepassi andmed on tabelis õiged, siis lisa viimasesse veergu OK. Ainepass genereeritakse ning saadetakse õpetaja meilile (ei tule automaatselt).

3. Kui soovid ainepassi lisada tabeleid, sümboleid jm, mida Google Forms ei võimalda, siis lae alla ja täida Wordi dokument, salvesta see PDFina (faili nimetuseks: õpetaja ees- ja perenimi ning kursuse nimi) ning saada haridustehnoloogi meilile.

Kui jääd hätta eelmise aasta ainepassi täiendamisega, siis vaata videojuhendit:

Nipid (eelmise aasta ainepasse kasutades):
– Otsi oma ainepass üles (Ctrl +F) enda nime järgi.
– Vajadusel saab jätkukursuse jaoks oma aines ainepassi rea kopeerida ning muuta vaid vajalikud lahtrid.
– Samas lahtris järgmisele reale minekuks kasuta Ctrl+enter.
– Esimesel tunnil saab õpilastele näidata oma ainepassi andmeid tabelis ning nendega koostöös vajadusel teha muutusi. Alles seejärel esitada ainepass (lisada viimasesse lahtrisse OK).
NB! Kui soovitud ainepassi ei ole tabelis, siis anna haridustehnoloogile teada.

Kõik ainepassid saavad lõpuks üles seatud kooli kodulehel.
Anna haridustehnoloogile teada, kui kõik ei ole nii, kui peab.