Uurimistööd

Tartu Tamme Gümnaasiumi uurimistööde ja praktiliste tööde (UPT) viited:

Üldviited:

2016/17 õppeaasta UPT tähtsad kuupäevad
Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastööde juhend (2016/17)
Õpilastööde hindamise alused

Õpilasele:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde kaitsmise TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Õpetajale:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpetajate õpilastöödedega seotud kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Varasemate aastate tööd:

2015/16 tööd
2014/15 tööd
2013/14 tööd
2012/13 tööd

Tähtsad kuupäevad

  • 24.jaanuar – töö 1. teooriapeatüki esitamine juhendajale
  • 13.märts – lõplik mustand juhendajale
  • 30.märts – öpilastöö mustandi versiooni üleslaadimine eelkaitsmiseks
  • 05. / 12.aprill K5 – õpilastööde eelkaitsmine
  • 24.mai – juhendaja hinnang ja retsenseerija tagasiside
  • 31.mai/1.juuni – õpilastööde lõpukaitsmine

Õpilastööd 2016/2017:

Õpilastööde teemad 2017/18 õppeaastal (eelkokkulepped):