Teeme+ projekti õppeseminar Taevaskojas

Teeme+ projekti õppeseminar Taevaskojas

Meie kooli „Teeme+“ projekti „Õpilastest ekspertrühmad töötubades õpetama“ koostööseminar toimus 20.-21. veebruaril Taevaskojas. Projekti sisutegevustega olime jõudnud parasjagu niikaugele, et nüüd asusid õpilased oma töötoa õppematerjale koostama ja seda täpsemalt planeerima. Nn õpilasekspertide koostööseminaril olid selle tarbeks abiks nii külalislektorid, … Jätkub…