Info kooli toitlustajalt

Teema: Info, Söökla, Uus maja

Tartu Tamme Gümnaasiumis toitlustab õpilasi Baltic Restaurant Estonia AS

Gümnaasiumi koolilõuna maksumus on 1,36€ – omaosalus puudub, selle osa katab meie kooli õpilasele riik (toim).

Lisaks koolilõunale on õpilasel võimalus valida taimetoidu menüü ja XL prae vahel. Taimetoidu maksumus on 1,36€, mille omaosalus õpilasel puudub.

XL praad (mahult suurem) maksumus on 1,80€, millest omaosalus õpilasel päevas on 0,44€.
14.09.-30.09. toimub XL praadide omaosaluse juurdemaksmine sularahas sööklas.

Alates oktoobrist valmistame XL praade ainult ettetellimisel.

Omaosaluse palume ette maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks.

 

XL-prae maksumus kuude kaupa:

September 13 päeva 5,72€ (sularahas)

———————————————————–

Oktoober 17 päeva 7,48€

November 21 päeva 9,24€

Detsember 15 päeva 6,60€

Kokku: 23,32€

Maksekorraldusele märkida saajaks Baltic Restaurants Estonia As, SEB a/a

EE951010220197936226

 

Selgituseks palun märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, klass ja makstav periood.

Õpilase puudumisel koolist palun teatada kooli kohviku telefonil 57501850 enne kella 13:00.

Puudumisega arvestatakse teatamisele järgneval päeval.