11.LO klassi ökoloogiapraktika
10.LO seenepraktika Soomaal
Esimesed praktikad loodusklassidele
Helle Maalmann

Helle Maalmann

Läbi aegade on Tamme gümnaasiumis väärtustatud õpilaste igakülgset arendamist. Põhikooli osas pööratakse suurt täheleoanu tugeva haridusliku vundamendi loomisele – lisatunnid eesti keele, matemaatika, inglise keele ja loodusainete õpetamiseks. Õppekava uuendamisega on kujunenud välja kindel suundumus c-klassides muusika, teistes klassides loodusained, … Jätkub…