KOOL ON PRAEGU E-ÕPPEL. TÄPSEM INFO UUDISES MEDITSIINISUUND Valik meditsiinisuuna aineid:
meditsiini ja tervishoiu alused
meditsiinipraktikad
inimese füsioloogia
keskkond ja tervis
biotehnoloogia, sh laboripraktikum
psühholoogia
ladina keel
lai matemaatika
praktiline keemia
Soovid lugeda suundade kohta täpsemalt? Meie kool -> õppesuunad.
TEHNOLOOGIASUUND Valik tehnoloogiasuuna aineid:
elektroonika/mehhatroonika
robootika
3D modelleerimine
keskkonnakeemia ja -füüsika välipraktikad
majandus ja ettevõtlus
joonestamine
praktiline keemia
praktiline füüsika
arvutipõhine matemaatika lai matemaatika
Soovid lugeda suundade kohta täpsemalt? Meie kool -> õppesuunad.
IT-SUUND Valik IT-suuna aineid:
programmeerimine
multimeedia
veebidisain
IT praktikad (projektõpe ja töövarjunädal)
robootika
3D modelleerimine
joonestamine
loogika
lai matemaatika
Soovid lugeda suundade kohta täpsemalt? Meie kool -> õppesuunad.
LOODUSSUUND Valik loodussuuna aineid:
biotehnoloogia, sh laboripraktikum
geoinformaatika
botaanika, sh laboripraktikumid ja välipraktikad
zooloogia, sh välipraktika
ökoloogia ja keskkonnakaitse, sh välipraktika
ladina keel
praktiline keemia
lai matemaatika
Soovid lugeda suundade kohta täpsemalt? Meie kool -> õppesuunad.
KULTUURISUUND Valik kultuurisuuna aineid:
suunatutvustuskursus (TÜ Humaniora)
kultuurilugu
müüt ja kirjandus
maailma usundid
filosoofia
arheoloogia
draamakursus
psühholoogia
projektikursus (nt folkloor, etnoloogia, ...)
Eesti kultuuriloo praktikad

Soovid lugeda suundade kohta täpsemalt? Meie kool -> õppesuunad.
Uudised

(EST) Tartus avatakse e-gümnaasiumid

|

Tartus avatakse e-gümnaasiumid Tuginedes senisele positiivsele kogemusele distantsõppega reorganiseeritakse riigis esimesena just Tartus, Nooruse 9 asuvad kaks kooli: tööle hakkab Tamm E-nimeline Gümnaasium ning Tartu Täiskasvanut E-gümnaasium. Esimese kooli muutus lähtub tõsiasjast, et... Vaata lähemalt

Our Students successful at English Speaking Nationals

|

14. märtsil toimus Tallinnas rahvusvahelise inglise keele kõnevõistluse üleriigiline voor, milles osales kokku 44 õpilast Tallinnast, Tartust, Pärnust, Narvast, Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Ahtmest, Jürist, Nõost ja Viimsist. Meie kooli esindas 12.ME õpilane Alice Kapp,... Vaata lähemalt