Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1, 2, 3
Aine: Eesti keel
Nimetus:
Õpetaja: Maiu Nurka
Klass: 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.