Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keel võõrkeelena B1 keeleoskustasemel; 10. klass,II kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Vene keel (B1)
Nimetus:Vene keel võõrkeelena B1 keeleoskustasemel; 10. klass,II kursus
Õpetaja:Marika Nikitkina
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud I kursus

Maht:

19 x 70 min veebitundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on laiendada sõnavara B1 tasemel ja arendada õpilaste kõiki osaoskusi: kuulamist, lugemist, rääkimist ja kirjutamist, mis võimaldaks võõrkeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpitulemused:

Õpilane oskab rääkida oma lemmikspordialast, vaba aja tegevustest ja lemmikõppeainetest. Oskab nimetada põhilisi toiduaineid ja tellida toitu kohvikus või restoranis.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema "Mina ja maailm" Õpikust – 2. teema: sport, lemmiktegevused, õppimine 10. teema: toit Grammatikas: käskiv ja tingiv kõneviis

Hindamine:

Kursust hinnatakse

3 kontrolltööd (arvestuslikud)

¤ jutustamine oma   vabast ajast (arvestuslik)

¤ sõnad

¤ kõik kodused tööd (helifailid ja kirjalikud tööd peavad olema esitatud Tera kasuta

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik tööd peavad olema esitatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Inga Mangus vene keele õppekomplekt gümnaasiumile "Давай" – õpik ja grammatika kogumik

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.